Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest (LEOO)

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest (LEOO)

Een dikke duim voor de mensen van de gemeente!
Zoek medestanders, met name partijen die ervaring hebben met het oprichten van burgerinitiatieven.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Doelgroep :
bewoners Oegstgeest
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.leoo.nl]

De gemeente Oegstgeest gaat het dak op

De zon is de spil van het burgerinitiatief Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest. 20% duurzame energie in 2020 voor en in Oegstgeest, dat is wat de leden van LEOO willen realiseren. Dat zullen zij bereiken door het opwekken en opslaan van duurzame energie zoals zonne-, wind of waterenergie. De meest voor de hand liggende manier voor het opwekken van energie is het plaatsen van zonnepanelen. Ook wanneer de bewoners van Oegstgeest zelf niet de mogelijkheid hebben panelen op hun dak te plaatsen, kunnen zij profiteren door deel te nemen aan het gemeenschappelijk inkopen van groene energie. Want duurzame energie kan worden opgewekt door particulieren (voor eigen gebruik) of door de coöperatie (voor deelnemers) of in gemengde vormen.

Duurzame ideeën

Het plan is ontstaan vanuit de werkgroep Duurzaamheid, een door de gemeente Oegstgeest geïnitieerde groep die tot doel heeft verschillende ideeën op het gebied van duurzaamheid bij elkaar te brengen. Eén van die ideeën was het collectief opwekken van zonne-energie en dat beschikbaar maken voor iedereen. Er is inmiddels een coöperatie opgericht waardoor burgers aan de projecten kunnen deelnemen door lid te worden en de zonnepanelen mede te financieren. Zij krijgen dan tenminste vijftien jaar een forse korting op de energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Met elk zonnepaneel wordt jaarlijks bijna 130 kg CO2 uitstoot bespaard.

Menno Nieuwenburg, de initiatiefnemer, noemt dit project al succesvol: "Er zijn genoeg deelnemers om van start te kunnen gaan. De voorbereiding heeft lang geduurd, maar toen de gemeente de intentieverklaring ondertekende en het plan gerealiseerd kon gaan worden, nam direct ook het aantal deelnemers toe."

Drie daken

De gemeente Oegstgeest stelt drie daken ter beschikking voor zonnepanelen. LEOO start met panelen op sporthal De Cuyl. Deze hal heeft een groot dak, ligt centraal en is herkenbaar voor alle inwoners. Het pand is eigendom van de gemeente, dat maakt het een stuk gemakkelijker om ermee van start te gaan. Particulieren zijn er niet zo happig op om hun dak beschikbaar te stellen. Menno: "Op dit moment wordt berekend of de dakconstructie van de sporthal sterk genoeg is om de panelen te kunnen dragen. Als dat bekend is, starten we met de aanbesteding. Dan zoeken we, samen met de leden, een geschikte leverancier."

Dikke duim

"De lijntjes met de gemeente zijn kort. Ik heb via e-mail en zelfs whatsapp contact met de gemeente. Mijn vragen worden snel beantwoord en ze zijn erg bereid om mee te denken. Ze blijven ook nauw betrokken en houden een vinger aan de pols bij de uitvoering van het plan. Een dikke duim voor de mensen daar."

"Mijn advies is wel: Zorg dat je voldoende handen hebt. Wij zijn uiteindelijk in zee gegaan met de Coöperatie Zon op Nederland. Deze organisatie heeft ervaring met dit soort projecten."

Betrokkenen

Burgers worden lid door contributie te betalen en dragen zo bij aan de bekostiging van het burgerinitiatief. De Rabobank zorgde voor extra financiële ondersteuning. De gemeente stelt drie locaties ter beschikking voor zonnepanelen. LEOO werkt voor de administratie samen met Zon op Nederland.

Er is voldoende draagvlak voor het initiatief. LEOO heeft al veel leden geworven en belangstelling geoogst voor het initiatief, zowel van de samenleving als van de gemeente. Daardoor kunnen de eerste panelen binnenkort geplaatst worden. Er zijn ook bewoners die zich kritisch opstellen ten opzichte van duurzame energie. De coöperatie zet zich in om op verschillende manieren uitleg te geven en te reageren op kritiek.

Rol van de gemeente

Gemeente heeft in eerste instantie de wens voor het opwekken en opslaan van duurzame energie geuit. De bewoners zijn toen het initiatief LEOO gestart in coöperatievorm. Er is vanuit de gemeente een coalitie-agenda opgesteld waardoor de wens draagvlak kreeg en knopen konden worden doorgehakt. De gemeente heeft vervolgens drie daken beschikbaar gesteld aan LEOO. Beide partijen zijn positief over de samenwerking, de banden zijn nauw, er is goed contact.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

 • Het draagt bij aan het realiseren van groene doelstellingen.
 • Het beperkt de uitstoot van CO2.


Constructieve samenwerking:

 • LEOO heeft gezorgd voor verschillende communicatiemiddelen zoals website en sociale media en vermelding op websites van gerelateerde organisaties. Dat heeft gezorgd voor een stabiele informatievoorziening.
 • Er is samenwerking aangegaan met de Coöperatie Zon op Nederland. Deze organisatie heeft ervaring met dit soort projecten.
 • Voor de realisatie is samenwerking noodzakelijk en is succesvol aangegaan met verschillende belanghebbenden: Burgers worden lid met een financiële bijdrage. De Rabobank steunde met een financiële bijdrage. Organisatie Zon op Nederland verzorgt de administratie en de gemeente Oegstgeest stelt daken ter beschikking.
 • De gemeente is gericht op coproductie en ondersteunt waar mogelijk.
 • De gemeente werkt goed samen met de coöperatie, er is nauw contact, ook over de uitvoering.
 • Er is via e-mail en zelfs whatsapp contact met de gemeente.


Democratisch samenspel:

 • Door de vorm van een coöperatie kunnen burgers deelnemen en profiteren van de opbrengst.
 • Ook wanneer de bewoners van Oegstgeest zelf niet de mogelijkheid hebben panelen op hun dak te plaatsen, kunnen zij ervan profiteren door deel te nemen aan het gemeenschappelijk inkopen van groene energie
 • Coöperatie zet zich in om veel uitleg te geven en te reageren op kritiek.
 • LEOO start met panelen op sporthal De Cuyl. Deze hal ligt centraal en is herkenbaar voor alle inwoners. Dat levert bekendheid op.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realiseren publieke doelen:

 • In april 2017 werd bekend dat het dak van sporthal De Cuyl beschikbaar kwam. De stand van zaken rond de realisatie van de zonnepanelen op het dak is nog niet gecommuniceerd.


Constructieve samenwerking:

 • Er is geen relatie aangegaan met Energiek Poelgeest, terwijl het opbouwen van een netwerk in de sector meerwaarde kan opleveren.


Democratisch samenspel:

 • Er zijn bewoners die zich kritisch opstellen ten opzichte van duurzame energie.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Doelgroep :
bewoners Oegstgeest
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.leoo.nl]