Project/003

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest (LEOO)

Een dikke duim voor de mensen van de gemeente!
Zoek medestanders, met name partijen die ervaring hebben met het oprichten van burgerinitiatieven.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Initiatiefnemer(s) :
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Voor wie :
bewoners Oegstgeest
Status :

Beschrijving van het initiatief

De gemeente Oegstgeest gaat het dak op

De zon is de spil van het burgerinitiatief Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest. 20% duurzame energie in 2020 voor en in Oegstgeest, dat is wat de leden van LEOO willen realiseren. Dat zullen zij bereiken door het opwekken en opslaan van duurzame energie zoals zonne-, wind of waterenergie. De meest voor de hand liggende manier voor het opwekken van energie is het plaatsen van zonnepanelen. Ook wanneer de bewoners van Oegstgeest zelf niet de mogelijkheid hebben panelen op hun dak te plaatsen, kunnen zij profiteren door deel te nemen aan het gemeenschappelijk inkopen van groene energie. Want duurzame energie kan worden opgewekt door particulieren (voor eigen gebruik) of door de coöperatie (voor deelnemers) of in gemengde vormen.

Duurzame ideeën

Het plan is ontstaan vanuit de werkgroep Duurzaamheid, een door de gemeente Oegstgeest geïnitieerde groep die tot doel heeft verschillende ideeën op het gebied van duurzaamheid bij elkaar te brengen. Eén van die ideeën was het collectief opwekken van zonne-energie en dat beschikbaar maken voor iedereen. Er is inmiddels een coöperatie opgericht waardoor burgers aan de projecten kunnen deelnemen door lid te worden en de zonnepanelen mede te financieren. Zij krijgen dan tenminste vijftien jaar een forse korting op de energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Met elk zonnepaneel wordt jaarlijks bijna 130 kg CO2 uitstoot bespaard.

Menno Nieuwenburg, de initiatiefnemer, noemt dit project al succesvol: "Er zijn genoeg deelnemers om van start te kunnen gaan. De voorbereiding heeft lang geduurd, maar toen de gemeente de intentieverklaring ondertekende en het plan gerealiseerd kon gaan worden, nam direct ook het aantal deelnemers toe."

Drie daken

De gemeente Oegstgeest stelt drie daken ter beschikking voor zonnepanelen. LEOO start met panelen op sporthal De Cuyl. Deze hal heeft een groot dak, ligt centraal en is herkenbaar voor alle inwoners. Het pand is eigendom van de gemeente, dat maakt het een stuk gemakkelijker om ermee van start te gaan. Particulieren zijn er niet zo happig op om hun dak beschikbaar te stellen. Menno: "Op dit moment wordt berekend of de dakconstructie van de sporthal sterk genoeg is om de panelen te kunnen dragen. Als dat bekend is, starten we met de aanbesteding. Dan zoeken we, samen met de leden, een geschikte leverancier."

Dikke duim

"De lijntjes met de gemeente zijn kort. Ik heb via e-mail en zelfs whatsapp contact met de gemeente. Mijn vragen worden snel beantwoord en ze zijn erg bereid om mee te denken. Ze blijven ook nauw betrokken en houden een vinger aan de pols bij de uitvoering van het plan. Een dikke duim voor de mensen daar."

"Mijn advies is wel: Zorg dat je voldoende handen hebt. Wij zijn uiteindelijk in zee gegaan met de Coöperatie Zon op Nederland. Deze organisatie heeft ervaring met dit soort projecten."


Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Initiatiefnemer(s) :
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Voor wie :
bewoners Oegstgeest
Status :