Project/004

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Adviescommissie groen en natuur

Probeer samen te werken met anderen.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Initiatiefnemer(s) :
Onderwerp :
natuur; openbare ruimte
Voor wie :
bewoners Oegstgeest
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)

Beschrijving van het initiatief

Groen belangrijk voor Oegstgeest

Oegstgeest heeft prachtige groene gebieden, zoals Klinkerbergeplassen en de Elsgeesterpolder. Natuur en groen zijn belangrijk voor het welbevinden van bewoners. Groene gebieden zijn niet alleen geschikt als recreatiegebieden, maar hebben ook ecologische waarde. De Adviescommissie Groen en Natuur begon deze eeuw als een burgerinitiatief om groengebieden in Oegstgeest verder te ontwikkelen. Inmiddels adviseert de commissie de gemeente over het groen- en natuurbeleid en over de uitvoering daarvan in brede zin. De commissie ondersteunt de gemeente zo bij het in stand houden, ontwikkelen en onderhouden van het openbaar groen. De commissie bestaat uit vijf bewoners van de gemeente Oegstgeest, onder wie biologen. Door hun specifieke expertise zijn zij een welkome aanvulling op de kennis van de gemeente. Het geeft de gemeente de kans meer weloverwogen en met meer achtergrondkennis een besluit te nemen. De commissie wordt dan ook vaak betrokken bij onderwerpen die gaan over natuur en recreatie en de adviezen worden veelal ter harte genomen en meegenomen in de uitvoering. Dit komt uiteindelijk de samenleving ten goede. De gemeenteraad en sommige wethouders maken echter niet of nauwelijks gebruik van de vrijwillige adviescommissie.


Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Initiatiefnemer(s) :
Onderwerp :
natuur; openbare ruimte
Voor wie :
bewoners Oegstgeest
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)