Adviescommissie groen en natuur

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Adviescommissie groen en natuur

Probeer samen te werken met anderen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
natuuropenbare ruimte
Doelgroep :
bewoners Oegstgeest
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Groen belangrijk voor Oegstgeest

Oegstgeest heeft prachtige groene gebieden, zoals Klinkerbergeplassen en de Elsgeesterpolder. Natuur en groen zijn belangrijk voor het welbevinden van bewoners. Groene gebieden zijn niet alleen geschikt als recreatiegebieden, maar hebben ook ecologische waarde. De Adviescommissie Groen en Natuur begon deze eeuw als een burgerinitiatief om groengebieden in Oegstgeest verder te ontwikkelen. Inmiddels adviseert de commissie de gemeente over het groen- en natuurbeleid en over de uitvoering daarvan in brede zin. De commissie ondersteunt de gemeente zo bij het in stand houden, ontwikkelen en onderhouden van het openbaar groen. De commissie bestaat uit vijf bewoners van de gemeente Oegstgeest, onder wie biologen. Door hun specifieke expertise zijn zij een welkome aanvulling op de kennis van de gemeente. Het geeft de gemeente de kans meer weloverwogen en met meer achtergrondkennis een besluit te nemen. De commissie wordt dan ook vaak betrokken bij onderwerpen die gaan over natuur en recreatie en de adviezen worden veelal ter harte genomen en meegenomen in de uitvoering. Dit komt uiteindelijk de samenleving ten goede. De gemeenteraad en sommige wethouders maken echter niet of nauwelijks gebruik van de vrijwillige adviescommissie.

Betrokkenen

De adviescommissie groen en natuur bestaat uit een groep vrijwillige biologen, die wonen in Oegstgeest. Zij stellen hun kennis en ervaring ter beschikking.

Rol van de gemeente

De adviescommissie heeft een specifieke expertise en grote betrokkenheid bij Oegstgeest. Zij zijn over het algemeen tevreden over de wijze waarop de gemeente hen inzet. De gemeente vraagt om de adviezen en neemt deze vaak ter harte. De adviescommissie wordt vaak betrokken bij bestemmingsplannen en besteedt veel aandacht aan het uitleggen en informeren van bewoners over keuzes die gemaakt moeten worden. Wanneer een besluit over bijvoorbeeld de kap van bomen wordt ondersteund door een advies van deze commissie van experts, is het voor bewoners vaak makkelijker te accepteren. Enkele wethouders tonen echter weinig interesse in het werk van de commissie en ook raadsleden zijn minimaal betrokken. Zij vragen zelden om advies.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Groen is belangrijk voor welbevinden, recreatie en ecologie.
  • Advies van de commissie helpt bewoners om impopulaire besluiten te accepteren.


Constructieve samenwerking:

  • De commissie begon als burgerinitiatief en heeft nu een erkende adviesfunctie binnen de gemeente. De adviezen worden vaak ter harte genomen en meegenomen in de uitvoering. De gemeente betrekt de commissie bij plannen en vraagt om advies.


Democratisch samenspel:

  • De commissie probeert aan andere bewoners zo goed mogelijk uitleg te geven over plannen, ook als deze niet populair zijn. Wanneer een besluit over bijvoorbeeld de kap van bomen wordt ondersteund door een advies van deze commissie van experts, is het voor bewoners vaak makkelijker te accepteren.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

  • Raadleden en enkele wethouders tonen weinig interesse in de adviescommissie.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Onderwerp :
natuuropenbare ruimte
Doelgroep :
bewoners Oegstgeest
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!