Project/006

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds

Creëer draagvlak voor het initiatief.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Morsebel en Poelgeest
Initiatiefnemer(s) :
Onderwerp :
openbare ruimte; leefomgeving
Voor wie :
de bewoners woonachtig rondom de hoogspanningsleidingen
Status :

Beschrijving van het initiatief

Ondergrondse hoogspanningsleidingen beter voor gezondheid

Wat zijn de gevolgen van magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen voor de gezondheid? Daarover bestaat onder geleerden veel discussie. Door de hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen worden eventuele negatieve gezondheidsrisico's vermeden. De Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) wil daarom zorgen dat de hoogspanningslijn die over het noordelijk deel van Oegstgeest loopt ondergronds wordt gebracht. Om de kosten voor de gemeente te dekken, bieden de bewoners (beperkte) woningbouw aan.

Waar gemeenten eerst terughoudend waren om ondergronds te verkabelen vanwege de hoge kosten, is verkabeling nu realistischer geworden door de wet Voortgang Energie Transitie (opvolger van wet STROOM). Naar verwachting zullen vanaf 2018 hoogspanningslijnen in dicht bebouwde gebieden als Oegstgeest onder de grond worden gebracht. Daarbij wordt 80% bekostigd door netbeheerder TenneT en de resterende 20% door de gemeente (voor Oegstgeest geschat op 2,5 miljoen euro). Het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds wil nu deze kans aangrijpen en bewerkstelligen dat de hoogspanningslijn door Oegstgeest zo snel mogelijk ondergronds gaat.

Veel bewoners dragen het initiatief een warm hart toe. Twee informatieavonden voor bewoners hebben plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat bij bewoners draagvlak is om hoogspanningsleidingen ondergronds aan te leggen. Het aanbod van beperkte woningbouw voor de gemeente wordt door velen gesteund, maar bij enkele bewoners is hiertegen ook wat weerstand.


Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Morsebel en Poelgeest
Initiatiefnemer(s) :
Onderwerp :
openbare ruimte; leefomgeving
Voor wie :
de bewoners woonachtig rondom de hoogspanningsleidingen
Status :