Project/006

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds

Creëer draagvlak voor het initiatief.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Zorg en welzijn
Voor wie :
Inwoners
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :
Deel deze pagina :

Beschrijving van het initiatief

Ondergrondse hoogspanningsleidingen beter voor gezondheid

 

Wat zijn de gevolgen van magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen voor de gezondheid? Daarover bestaat onder geleerden veel discussie. Door de hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen worden eventuele negatieve gezondheidsrisico's vermeden. De Stichting Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) wil daarom zorgen dat de hoogspanningslijn die over het noordelijk deel van Oegstgeest loopt ondergronds wordt gebracht. Om de kosten voor de gemeente te dekken, bieden de bewoners (beperkte) woningbouw aan.

Waar gemeenten eerst terughoudend waren om ondergronds te verkabelen vanwege de hoge kosten, is verkabeling nu realistischer geworden door de wet Voortgang Energie Transitie (opvolger van wet STROOM). Naar verwachting zullen vanaf 2018 hoogspanningslijnen in dicht bebouwde gebieden als Oegstgeest onder de grond worden gebracht. Daarbij wordt 80% bekostigd door netbeheerder TenneT en de resterende 20% door de gemeente (voor Oegstgeest geschat op 2,5 miljoen euro). Het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds wil nu deze kans aangrijpen en bewerkstelligen dat de hoogspanningslijn door Oegstgeest zo snel mogelijk ondergronds gaat.

Hulp van anderen

Bewoners rondom hoogspanningsleidingen zijn betrokken met nieuwsbrieven en informatieavonden. Zij leveren, samen met instellingen en bedrijven, ideeën aan en stellen voorwaarden die de realisatie kunnen bevorderen, zoals het toelaten van beperkte woningbouw ter dekking van de kosten. 

Het burgerinitiatief vraagt particulieren om financiële steun.

De gemeente levert een financiële bijdrage en het kabinet zal subsidie verlenen.

Mijn ervaringen

Rol van de gemeente

Raadsleden en de verantwoordelijk wethouder staan positief tegenover het initiatief. Het initiatief draagt niet alleen bij aan betere volksgezondheid, maar zorgt ook dat de woonomgeving aantrekkelijker wordt. Dit kan de aantrekkingskracht van woningen vergroten, en daarmee leiden tot stijgende huizenprijzen en extra WOZ opbrengsten. 

Toch blijft de gemeente terughoudend. Er is (nog) geen bereidheid financiële middelen ter beschikking te stellen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de slechte financiële positie van de gemeente Oegstgeest.

De raad is nog niet officieel betrokken geweest bij het initiatief en heeft hierover nog geen besluiten hoeven nemen.

Het initiatief sluit (nog) niet goed aan op de maatschappelijke agenda van de gemeente.

Er is beperkte interesse en een afhoudende houding bij de gemeente.

Het gemeentebestuur is niet bereid financiële middelen ter beschikking te stellen.

 

Wat heeft goed gewerkt voor het initiatief?

Voor het realiseren van publieke doelen:

  • Verbetering gezondheidssituatie van de inwoners die in de directe omgeving van de hoogspanningskabels wonen.
  • Verbetering leefomgeving.
  • Meer aantrekkelijke woningmarkt.

 

Democratisch samenspel:

  • De initiatiefnemers doen moeite om de steun te peilen onder inwoners en zicht te krijgen op de verschillende belangen.
  • Tijdens informatieavonden gaan de initiatiefnemers in gesprek met inwoners die tegen het initiatief zijn.

 

Wat heeft minder goed gewerkt?

Voor wat betreft het realiseren van publieke doelen:

  • Het initiatief sluit (nog) niet goed aan op de maatschappelike agenda van de gemeente.

 

Democratisch samenspel:

  • Er is weerstand bij bewoners die tegen beperkte woningbouw zijn. 

 

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Zorg en welzijn
Voor wie :
Inwoners
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :
Deel deze pagina :
Neem contact op
met initiatiefnemer

Uw email adres:

Bericht: