Duurzame open huizen route

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Duurzame open huizen route

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Oegstgeest
Onderwerp :
duurzaamheid & energie
Doelgroep :
inwoners die geïnteresseerd zijn in energiebesparing
Status :
Afronding
Website :

Een kijkje in de keuken bij duurzame huizen

Aandacht voor energiebesparing en het klimaat nemen toe. Bij de Duurzame Huizen Route stellen mensen die duurzaam leven hun huis open voor bezoekers. Het draagt er aan bij dat bezoekers aan ervaringsdeskundigen vragen kunnen stellen over bijvoorbeeld de warmtepomp, zonnepanelen en energieverbruik. Het enthousiasme van de openstellers werkt aanstekelijk. Bezoekers kunnen bij een bezoek goede ideeën opdoen om zelf aan de slag te gaan. Er was goede belangstelling voor de Duurzame Huizen Route in Oegstgeest. Het initiatief stimuleert mensen in eigen huis aan de slag te gaan met duurzame energie. En een aantal bewoners heeft na deelname daadwerkelijk de beslissing genomen hun huis te voorzien van groene energie. Het initiatief is door de gemeente ondersteund met een subsidie.

Betrokkenen

De Duurzame Huizen Route was mogelijk dankzij bewoners van Oegstgeest die hun huis open stelden. Een architect maakte ontwerpen voor de folders. Aanbieders van groene energie producten stelden producten ter beschikking tijdens de route.

Rol van de gemeente

De initiatiefneemster heeft contact gehad met ambtenaren over het initiatief. De gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd aan de dag. Er was verder geen grote interesse en daar had de initiatiefneemster ook geen behoefte aan.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Bijdrage aan strijd tegen klimaatverandering.
  • Stimuleert aanpassing huizen naar meer duurzaam energiegebruik.
  • Deelname aan open huizen route was goed.
  • Aantal inwoners heeft naar aanleiding van het initiatief de beslissing genomen over te gaan op duurzame energie.


Constructieve samenwerking:

  • Samenwerking met bedrijven: architect ontwerpt folders, aanbieders groene energie stellen producten ter beschikking tijdens de route.
  • Gemeente stelt subsidie ter beschikking.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

  • Geen coproductie rond gemeentelijke doelen op het gebied van energie of duurzaamheid.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Oegstgeest
Onderwerp :
duurzaamheid & energie
Doelgroep :
inwoners die geïnteresseerd zijn in energiebesparing
Status :
Afronding
Website :

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!