Family Fun Festival

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Family Fun Festival

Manage de PR.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Haaswijk en de Morsebel
Onderwerp :
recreatieevenementen
Doelgroep :
wijkbewoners
Status :
Afgesloten/ beëindigd

Vrolijk wijkfeest voor jong en oud

Een roofvogeldemonstratie, een hoepelworkshop, een dansdemonstratie, panna voetbal, een stormbaan, knutselactiviteiten, een snoezelhoek, een graffiti workshop, muziek van een koor, een dj en hapjes van de lokale snackbar. Het kon niet op tijdens het Family Fun Festival in het Mien Ruyspark in Oegstgeest afgelopen zomer. De organisatie was een samenwerking van Stichting Kinderopvang Oegstgeest, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk midden Holland, Basisschool Joris de Witte en Buurtvereniging Haaswijk en Morsebel. Zij sloegen de handen inéén met als doel de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Het familiefestival was hiervan het resultaat. De dag was een groot succes. De opkomst was hoog en de organisatoren gaan er vanuit dat mensen ook nieuwe contacten hebben opgedaan. Helaas ontbrak de opkomst van de oudere middengroep (45-55 jaar). Fonds 1818, Lokaal Fonds Oegstgeest en Cultuurfonds Oegstgeest hebben financieel bijgedragen aan het feest. Ook de gemeente Oegstgeest was actief betrokken bij het evenement en maakte subsidie vrij.

Betrokkenen

Het feest werd georganiseerd door vertegenwoordigers van buurtvereniging Haaswijk en Morsebel, SKO, Stichting Jeugd en Jongerenwerk en Basisschool Joris de Witte. De snackbar zorgde voor de catering. Bedrijven en verenigingen verzorgden de activiteiten zoals muziek en workshops. De gemeente verschafte de vergunning, een eenmalige subsidie en hielp bij de praktische organisatie van bijvoorbeeld hekken en afvalverwijdering. Fonds1818, Cultuur Oegstgeest en Lokaal Fonds Oegstgeest drogen financieel bij. Ook buurtbewoners deden zelf een gift.

Rol van de gemeente

Dit initiatief brengt buurtbewoners bij elkaar. De organisatoren hebben de gemeente gevraagd te faciliteren, en de gemeente heeft gedaan wat binnen haar bereik lag. De gemeente heeft een eenmalige subsidie vrijgemaakt en ondersteund bij de praktische organisatie, zoals het zetten van hekken en het opruimen van afval. De wethouder en een andere bestuurder hebben het festival bezocht.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Draagt bij aan sociale cohesie binnen de wijk.
  • Opkomst was hoog.


Constructieve samenwerking:

  • Vergunning van gemeente gekregen.
  • Financiële bijdragen zijn geworven van verschillende fondsen.
  • Gemeente betrokken bij de praktische organisatie.
  • Vele verenigingen bereid gevonden activiteit te organiseren.
  • Bewoners leverden zelf financiële bijdragen.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Realiseren publieke doelen:

  • Opkomst van de oudere middengroep (45-55 jaar) viel tegen.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Haaswijk en de Morsebel
Onderwerp :
recreatieevenementen
Doelgroep :
wijkbewoners
Status :
Afgesloten/ beëindigd

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!