Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK)

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK)

Waarborg verbinding met de gemeente. Sluit een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente af, zodat de continuïteit van het initiatief gewaarborgd blijft.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Oegstgeest
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Doelgroep :
bewoners, specifiek bewoners met een lager inkomen.
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.kringloopoegstgeest.nl]

Meer dan alleen een tweedehandswinkel

Van servies tot sieraden. Van speelgoed tot vinylplaten. Bij de kringloopwinkel in Oegstgeest is van alles te koop en de spullen vinden gretig aftrek. De kringloopwinkel begon in 2013 als initiatief van een kleine groep bewoners met de verkoop van tweede handspullen op de Oudenhofmarkt met twee marktkramen. Dit bleek een groot succes. Vooral ouderen, studenten en jonge gezinnen verwelkomden het initiatief van harte. In 2014 richten de initiatiefnemers daarom de Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) op. Op verschillende plekken en momenten hielden zij SOEK pop-ups voor verkoop van tweedehands materialen. In 2016 werd de vaste locatie van Kringloopwinkel SOEK geopend. De winkel wordt volledig gerund door zo’n 45 vrijwilligers. Goederen die bewoners van de gemeente niet meer gebruiken proberen zij een nieuwe bestemming te geven. De winkel krijgt veel bezoek van inwoners van de gemeente. Doordat het geen commerciële kringloopwinkel is, kunnen veel producten voor een lage prijs worden verkocht waardoor het ook veel bewoners aantrekt met een lager inkomen. SOEK is meer dan alleen een winkel. Het initiatief levert een bijdrage aan de duurzaamheid van de gemeente, creëert werkplaatsen voor vrijwilligers en fungeert als een sociaal ontmoetingsplaats voor bewoners.

Betrokkenen

De gemeente stelde de locatie ter beschikking. Verder is de Duurzaamheidsoverleggroep Oegstgeest betrokken en aanwezig bij vergaderingen waar kennis en ideeën worden uitgewisseld.

Rol van de gemeente

Bij de oprichting van het initiatief was de gemeente zeer betrokken en geïnteresseerd. De kringloopwinkel past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Om die reden heeft de gemeente Oegstgeest een winkelpand ter beschikking gesteld nabij het gemeentetehuis. Nu het initiatief in uitvoering is, kijkt de gemeente er minder naar om. Er is weinig interesse. Ook heeft de gemeente geen nieuwe locatie aangeboden. Meer betrokkenheid zou een goede stimulans zijn voor de continuering van het initiatief is in een later stadium van belang.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Het initiatief stimuleert hergebruik van materialen en draagt zo bij aan de duurzaamheid.
  • SOEK is een ontmoetingsplek voor de bezoekers.
  • SOEK creëert werkplekken voor vrijwilligers.
  • Veel bezoekers uit de gemeente.


Constructieve samenwerking:

  • De gemeente heeft een winkelpand ter beschikking gesteld.
  • Uitwisseling van kennis en ideeën met Duurzaamheidsoverleggroep Oegstgeest.
  • 45 vrijwilligers zetten zich in.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

  • Gemeente heeft geen nieuwe locatie aangeboden als opvolger van huidige locatie.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Oegstgeest
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Doelgroep :
bewoners, specifiek bewoners met een lager inkomen.
Status :
Lopend/ in uitvoering
Website :
[www.kringloopoegstgeest.nl]

Voeg je eigen foto’s of video’s toe!