ZAAAM

From InitiatiefwijzerOegstgeest

ZAAAM

Houd bij het aangaan van een nieuw initiatief rekening met planning en uitvoering. Maar ook met momenten voor evaluatie met als doel het creëren van leermomenten. Reflecteer en creëer ruimte voor ieders belevingswereld. Hierin ligt vaak de oorzaak van falen, maar wanneer dit goed wordt gemanaged, zit hier ook de sleutel tot succes. Kijk naar en leer van vergelijkbare initiatieven. Probeer het initiatief ook aansprekend te laten zijn voor de gewone man

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Oegstgeest
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Doelgroep :
bedrijven/ ondernemens
Status :
Afronding
Website :

Dialoog bevordert totstandkoming biobased ecomomy

Medicijnen tegen dementie uit bloembollen. Duurzame dozen van tomatenstengels. Vissenpoep omzetten in voedingsstoffen. Dit zijn enkele van de vele voorbeelden van een biobased economy in de regio Holland Rijnland. Een biobased economy is een economie die draait op groene grondstoffen in plaats van fossiele brandstoffen. Binnen een biobased economy worden natuurlijke grondstoffen optimaal gebruikt en het economisch en maatschappelijk rendement wordt maximaal benut. ZAAAMspraak richt zich op het organiseren van dialoog tussen groepen en individuen in de samenleving over onderwerpen die duurzaamheid bevorderen. Zo wil het initiatief aandacht en motivatie creëren voor een bloeiende biobased economy. Het initiatief wil nieuwe verbindingen leggen tussen verschillende partijen, met name op het gebied van duurzaamheid. Door verschillende belanghebbenden met elkaar in conversatie te brengen, ontstaan nieuwe inzichten en ideeën. Want wezenlijke veranderingen komen voort uit diversiteit, kennis en talenten. Zo gingen ondernemers en vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheid met elkaar in gesprek. Het initiatief geniet breed draagvlak en veel enthousiasme.

Betrokkenen

Het initiatief brengt mensen van uiteenlopende achtergronden met elkaar in gesprek over een biobased economy: vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheid en ondernemers.

Rol van de gemeente

Duurzaam leven en een schoon milieu is een gemeenschappelijk belang. De gemeente had veel meer kunnen inspelen op dit initiatief. De gemeente zou zelfs de initiatiefnemer kunnen zijn en dialoog tussen verschillende belanghebbenden motiveren. Door verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen om te brainstormen over oplossingen en een plan van aanpak had gemeenschappelijke beeld- en planvorming kunnen ontstaan. De overheid heeft daarbij de regie en kan voorwaarden scheppen.

Samenvatting van de factoren die van invloed zijn geweest op dit burgerinitiatief

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Draagt bij aan meer duurzame samenleving.
  • Brengt mensen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek.


Constructieve samenwerking:

  • Uiteenlopende partijen betrokken: ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs, Rabobank, Holland Rijnland, Unity Tv.
Zijn of waren er obstakels die uit de weg geruimd zijn of nog weggenomen moeten worden?

Constructieve samenwerking:

  • Gemeente speelt niet in op het initiatief.
  • Zij betrekken het initiatief niet in het creëren van duurzaamheidsbeleid.

Gegevens over het burgerinitiatief

Wijk/ buurt :
Oegstgeest
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Doelgroep :
bedrijven/ ondernemens
Status :
Afronding
Website :