Project/016

From InitiatiefwijzerOegstgeest

ZAAAM

Houd bij het aangaan van een nieuw initiatief rekening met planning en uitvoering. Maar ook met momenten voor evaluatie met als doel het creëren van leermomenten. Reflecteer en creëer ruimte voor ieders belevingswereld. Hierin ligt vaak de oorzaak van falen, maar wanneer dit goed wordt gemanaged, zit hier ook de sleutel tot succes. Kijk naar en leer van vergelijkbare initiatieven. Probeer het initiatief ook aansprekend te laten zijn voor de gewone man

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Oegstgeest
Initiatiefnemer(s) :
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Voor wie :
bedrijven/ ondernemens
Status :

Beschrijving van het initiatief

Dialoog bevordert totstandkoming biobased ecomomy

Medicijnen tegen dementie uit bloembollen. Duurzame dozen van tomatenstengels. Vissenpoep omzetten in voedingsstoffen. Dit zijn enkele van de vele voorbeelden van een biobased economy in de regio Holland Rijnland. Een biobased economy is een economie die draait op groene grondstoffen in plaats van fossiele brandstoffen. Binnen een biobased economy worden natuurlijke grondstoffen optimaal gebruikt en het economisch en maatschappelijk rendement wordt maximaal benut. ZAAAMspraak richt zich op het organiseren van dialoog tussen groepen en individuen in de samenleving over onderwerpen die duurzaamheid bevorderen. Zo wil het initiatief aandacht en motivatie creëren voor een bloeiende biobased economy. Het initiatief wil nieuwe verbindingen leggen tussen verschillende partijen, met name op het gebied van duurzaamheid. Door verschillende belanghebbenden met elkaar in conversatie te brengen, ontstaan nieuwe inzichten en ideeën. Want wezenlijke veranderingen komen voort uit diversiteit, kennis en talenten. Zo gingen ondernemers en vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheid met elkaar in gesprek. Het initiatief geniet breed draagvlak en veel enthousiasme.


Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Oegstgeest
Initiatiefnemer(s) :
Onderwerp :
duurzaamheid en energie
Voor wie :
bedrijven/ ondernemens
Status :