Project/33

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Langer zelfstandig leven Oegstgeest

Lekker oud worden in je eigen buurt, dat is mijn droom
Zorg voor goede en professionele communicatie zodat het initiatief bekend wordt in de samenleving en bij de gemeente.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Zorg en welzijn
Voor wie :
Ouderen
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :

www.langerzelfstandigleven.nl

Facebook@langerzelfstandigleven.nl

Deel deze pagina :

Beschrijving van het initiatief

Ouderen de zekerheid geven dat zij iets aan een ander mogen vragen

“Komt u een bakkie koffie drinken?” Een mooie vraag van een betrokken burger aan een alleenstaande oudere, die nu al voortkomt uit het project ‘Langer zelfstandig leven Oegstgeest’. Tegenwoordig zijn ouderen door goede woon- en zorgvoorzieningen in staat om zelfstandig te leven en te wonen. Toch hebben veel ouderen moeite hulp te vragen al zij dat nodig hebben.

Het doel van dit burgerinitiatief is om langer zelfstandig te kunnen blijven leven in je eigen woonomgeving. Concreet steunt het project ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn door op een prettige manier contact tot stand te brengen tussen mensen onderling en tussen de ouderen en organisaties die diensten kunnen verlenen. Het idee is dat de bewoners van de gemeente allemaal wat doen voor elkaar en dat ouderen die hulp nodig hebben daar ook om durven en kunnen vragen. De vraag 'is er wel iets geregeld als mij iets overkomt?' staat centraal. Het initiatief wil die onzekerheid bij mensen wegnemen.

Buurtnetwerken zijn essentieel

Het initiatief ontstond bij bewoner van Oegstgeest Guus Bannenberg. "Ik ben zelf begin zestig, dan ga je over dat soort dingen toch wat meer nadenken. En ik merk dat mijn leeftijdsgenoten dat ook doen. Met de buren hadden we het er weleens over gehad: Zullen we voor elkaar zorgen als dat op een gegeven moment nodig is? Samen met een aantal buren hebben we eerder de zorg op ons genomen van een man op leeftijd bij ons in de buurt, die gevallen was en niet goed voor zichzelf kon zorgen. Daar heb ik heel veel van geleerd. Toen dacht ik, dat moeten we eigenlijk in een breder verband doen. Tegelijk vond ik het tijd dat ik maatschappelijk actief werd in de gemeente waar ik al 28 jaar woon. De gemeente doet zelf best heel veel, maar voor dit soort onderwerpen zijn juist de buurtnetwerken - en dus burgerinitiatieven - essentieel."

Het zijn de kleine dingen die het doen

De maatschappelijke ontwikkelingen maken dit initiatief nodig, volgens de initiatiefnemer. "We zien dat de zorg verandert. Verzorgingshuizen verdwijnen, verpleeghuizen worden alleen nog beschikbaar voor een beperkte doelgroep. We moeten de zorg nu rond het eigen huis organiseren. We zien onze inzet als een samenwerking tussen professionele zorg en informele zorg. We willen daar goede afspraken met elkaar over maken. De medische zorg verloopt best goed, maar het gaat om de kleine dingen: eens een praatje, de boodschappen doen, een maaltijd verzorgen. " Vanuit deze gedachte is een aantal bijeenkomsten voor geïnteresseerden georganiseerd in De Gouwe, één van de weinige cafés in Oegstgeest. Daar bleek dat er veel belangstelling was voor dit onderwerp.

Netwerken

"Eén van de belangrijkste projecten waar we nu mee bezig zijn, is mensen aan te zetten om in hun eigen omgeving mensen te vinden waarmee afspraken gemaakt kunnen worden over zorg voor elkaar. Je moet je eigen netwerk nu al gaan verstevigen of soms nog opbouwen. Als je eenmaal ziek bent, heb je niet de energie om een netwerk te activeren. " Allerlei individuele successen schetsen wat het initiatief voor de ouderen concreet betekent. Zo is een inwoner recent weer thuis na een operatie en vraagt of iemand een bakje koffie kan komen drinken. Een ander kookt en voor zeven euro kan een oudere ook mee eten. Er zijn initiatieven om mensen naar het ziekenhuis te brengen of een keer een bezoek brengen aan de bioscoop of een concert.

"Lekker oud worden in je eigen buurt, dat is mijn droom. Hiervoor zouden we ook graag nog buurtkamers inrichten in Oegstgeest, waar mensen gewoon koffie kunnen drinken. Op die manier kunnen we ontmoeting tussen mensen beter faciliteren."

Buurtborrel

Vanuit dit initiatief is al veel informatie verzameld en beschikbaar gemaakt voor de leden, bijvoorbeeld over veilig zelfstandig wonen, mogelijkheden voor het aanpassen van de woning en over goede zorginstellingen. Ook kunnen ouderen aansluiten bij culturele uitstapjes en recreatieve activiteiten met leeftijdsgenoten in de wijk. Een goed voorbeeld is een buurtborrel waar de eerste keer dertig bezoekers op af kwamen. Een ergotherapeut gaf een presentatie over gevaren in de woning, waarna mensen de therapeut vragen ook eens in hun woning te controleren waar risico’s liggen. Al deze activiteiten worden ondersteund door informatieve bijeenkomsten, nieuwsbrieven en een website. "We hebben veertig leden en zo'n 160 mensen die onze nieuwsbrief krijgen. Het begint goed op gang te komen."

Ga in gesprek

Guus helpt andere initiatiefnemers graag op weg. "Ga in een café zitten, nodig mensen uit. Ga in gesprek. Je kunt ook bij ons langskomen om adviezen te krijgen. En als het initiatief goed bekend is, organiseer dan voldoende mensen met kennis om de acties uit te kunnen voeren. De lokale samenleving en gemeente moeten de tijd hebben om te wennen aan het initiatief, een fase van bewustwording is nodig."

Hulp van anderen

  • De initiatiefnemers zijn ervaren (ex-)bestuurders van zorgorganisaties, zij richten zich vooral op de preventie en samenhang tussen de bewoners van de gemeente.
  • Er is een nauwe samenwerking met relevante zorg- en welzijnsorgansaties.
  • Het gemeentebestuur is positief, toont interesse. De wethouder is betrokken.
  • Inwoners van Oegstgeest kunnen lid worden van het initiatief.
  • Er is geinvesteerd in een website en facebookpagina, waarmee verbinding wordt gezocht.

Mijn ervaringen

Er zijn al kleine, maar zeer concrete successen geboekt.

Er is voldoende capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om acties uit te kunnen voeren.

De initiatiefnemers hebben gezorgd voor een goede en professionele communicatie, zodat het initiatief bekend wordt jin de samenleving en bij de gemeente. Er is stilgestaan dat de locale samenleving en gemeente de tijd hebben om te wennen aan het inititatief, een fase van bewustwording is nodig.

De gemeente heeft heeft interesse. De wethouder is uitgenodigd en is positief. In een volgende stap willen de inititatiefnemers verkennen welke bijdrage de gemeente wil en /of kan leveren aan dit initiatief. Dit kan op twee fronten:

  • meehelpen de organisatie te professionaliseren;
  • de gemeentelijke richtlijnen en wettelijke bepalingen verruimen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het aanpassen van woningen. Sommige ouderen willen hun garage ombouwen naar een slaapkamer zodat men niet meer de trap op hoeft, het bestemmingsplan laat dit niet altijd toe.

 

 

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Zorg en welzijn
Voor wie :
Ouderen
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :

www.langerzelfstandigleven.nl

Facebook@langerzelfstandigleven.nl

Deel deze pagina :
Neem contact op
met initiatiefnemer

Uw email adres:

Bericht: