Project/40

From InitiatiefwijzerOegstgeest

Autisamen - Welzijn en gezondheid voor gezinnen met kinderen met autisme

Op het moment dat je een reactie krijgt, weet je dat die goud waard is.
Zorg vooraf voor een goede onderbouwing van het initiatief. Denk niet alleen na over doelen, maar ook over de organisatie en rolverdeling.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeente overstijgend
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Zorg en welzijn
Voor wie :
Kinderen en jongeren
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Deel deze pagina :

Beschrijving van het initiatief

Meer kunnen dan je zelf denkt, dat is de winst van dit burgerinitiatief.

Omgaan met anderen is moeilijk voor veel kinderen met autisme. Hierdoor hebben zij nauwelijks contact met leeftijdgenoten. Doordat de kinderen autisme hebben, is het ook voor ouders lastig om aansluiting te vinden bij andere gezinnen. Zes moeders van kinderen met autisme leerden elkaar kennen op de school van de kinderen. Zij ontdekten dat zij tegen dezelfde problemen aanliepen en vooral een gezamenlijk ideaal voor hun kinderen wilden nastreven, namelijk een beter sociaal leven. Dat werd een in 2014 concreet plan: kinderen met autisme, hun ouders, broertjes en zusjes in contact met elkaar brengen en zo te ondersteunen bij hun sociale omgang, maar vooral plezier te laten beleven aan dit contact.

Een reactie is goud waard

Eén van de moeders en initiatiefneemsters Miranda Spaans legt uit: "Juist het in contact komen met andere kinderen en gezinnen is voor kinderen met autisme heel moeilijk. Met de activiteiten die we organiseren willen we ervoor zorgen dat de kinderen zich blijven ontwikkelen, zodat zij ook aan de gewone dingen in het leven mee kunnen gaan doen." Mede initiatiefneemster Mirjam de Mooij vult aan: "Ik heb twee zoons met autisme en deze aanpak levert me heel veel contacten op, in plaats van isolement. We willen juist dat de wereld voor de kinderen en ons wel groter wordt. Dat de sociale contacten blijven en ze er ook plezier aan beleven."

"Onze kinderen zullen niet zo snel uitspreken dat ze iets leuk vinden. Maar op het moment dat je een reactie krijgt, weet je dat die goud waard is."

Miniature gaming

Het plan ontwikkelde zich als snel tot een concreet programma door het organiseren en aanbieden van spel- en sportactiviteiten voor kinderen en jongeren met autisme in Katwijk, Oegstgeest, Leiden en Teylingen. Voorbeelden van activiteiten zijn: sportmiddagen met voetbal, tennis en free-runnen, een spelletjesochtend, jongerensoos, trainingen/workshops (voor ouders).

Miranda: "We zijn begonnen met kinderen in de basisschoolleeftijd en nu organiseren we ook activiteiten voor jongeren in de middelbare school leeftijd. Bijvoorbeeld met een minitiature game avond. Dat is een spel dat lijkt op een computerspel, maar wordt gewoon fysiek aan een tafel gespeeld met echte poppetjes. Die poppetjes kun je ook als hobby schilderen. Tijdens de game avond battle-en de jongeren tegen elkaar met deze poppetjes volgens de regels van het spel, op de tafel. Deze games zorgen voor structuur en er is goede begeleiding bij."

Oefenen

Plezier hebben en meedoen op hun eigen niveau en op een veilige manier, versterkt het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren. Het geeft hen de kans op sociale interactie en de ontwikkeling van vaardigheden voor de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Ze merken dat ze meer kunnen dan dat ze zelf denken of durven.

Miranda: "We zijn geen professionele begeleidingsorganisatie, we willen gewoon zorgen dat de kinderen oefenen in de contacten." Ouders begeleiden de kinderen en zijn zo deelgenoot van het plezier. Zij wisselen onderling ervaringen uit en kunnen elkaar tot steun zijn. De kinderen en de ouders krijgen op deze manier een sociaal netwerk. Dit initiatief is goede aanvulling op de professionele hulp.

 

 

Hulp van anderen

De initiatiefnemers hebben andere ouders en vrijwilligers bereid gevonden de begeleiding van de activiteiten op zich op te nemen. Er zijn maatschappelijke instellingen/organisaties geworven die de activiteiten steunen of ruimte beschikbaar stellen. 

De initiatiefnemers voelen zich goed op weg geholpen door de medewerkers van de gemeente. De gemeente heeft hen in contact gebracht met verschillende instanties. De betrokken gemeenten dragen verder bij door het beschikbaar stellen van middelen (ruimte en/of subsidie). 

Mijn ervaringen

Zelf uitvinden

"Het is een kwestie van gewoon doen. En doe het dan vooral met een groepje, want aan elkaar heb je steun. Zoek het ook dichtbij jezelf en bij de faciliteiten die je in de omgeving hebt."

Miranda: "Wij hebben subsidie van de omgeving nodig. Waar wij eigenlijk behoefte aan hebben is ruimte. We hebben vooral materiële zaken nodig. Maar voor elke aanvraag heb je kennis nodig van het beleid van de gemeente. Het zou fijn zijn als de gemeente pro-actief aangeeft waar zij mee kunnen helpen. Als er informatie te vinden is met tips voor beginnende initiatieven, zodat je snel weet waar je allemaal aan moet denken. Je moet er nu wat meer naar zoeken en het zelf uitvinden."

Tips:

Houd bij het organiseren van een bijeenkomst rekening met de beschikbaarheid van de doelgroep.

 

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

  • Het initiatief stimuleert de participatie van jongeren met autisme in de samenleving en draagt ook bij aan de sociale ontwikkeling van deze jongeren.
  • Er is ingespeeld op dat wat leeft in de samenleving. Op school merkte een aantal moeders dat deze behoefte er was. En sindsdien is het project alleen maar gegroeid.
  • Vanuit een dagelijkse situatie op school hebben zes moeders elkaar gevonden in en gezamenlijke wens en daarop een plan gemaakt en uitgevoerd.
  • Er was een goede uitwisseling met maatschappelijke instellingen (op het gebied van zorg en welzijn) voor het aanbieden van activiteiten en beschikbaar stellen van ruimte.
  • De gemeente voorzag in subsidie, stelt ruimte en het eigen netwerk ter beschikking.

Wat heeft minder goed gewerkt?

  • De gemeente kan zelf ook actief andere partijen stimuleren om meer samen te werken met initiatiefnemers uit de lokale samenleving.
  • De gemeente kan transparanter communiceren waar initiatiefnemers terecht kunnne bij de gemeente met een hulpvraag.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeente overstijgend
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Zorg en welzijn
Voor wie :
Kinderen en jongeren
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Deel deze pagina :
Neem contact op
met initiatiefnemer

Uw email adres:

Bericht: