Informatie

From InitiatiefwijzerOegstgeest
Revision as of 16:39, 21 May 2019 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Hoe werkt het

Oegstgeest Doet is hét platform om mensen en organisaties in beweging te brengen voor maatschappelijke initiatieven in Oegstgeest. Heb je een idee of wil je iets organiseren voor de buurt, wijk of het dorp Oegstgeest? Hier vind je alle informatie, tips en benodigdheden om aan de slag te gaan met jouw idee of initiatief.
Oegstgeest Doet is een initiatief van de gemeente Oegstgeest met als doel te inspireren, verbinden en leren/informeren. We streven er naar om zo veel mogelijk initiatieven in Oegstgeest in kaart en beeld te brengen en anderen te helpen om van idee naar plan te komen. Laat je inspireren door initiatieven van anderen en blijf op de hoogte van de laatste ideeën.

Spelregels

Je initiatief wordt geplaatst als:

  • Het idee komt van één of meer inwoners van Oegstgeest, organisaties zonder winstoogmerk of sociaal ondernemers.
  • Initiatiefnemers zelf het idee realiseren (met of zonder steun van anderen) en zelf eigenaar zijn.
  • Het initiatief inwoners verbindt in de straat, buurt of wijk.
  • Het initiatief een bijdrage levert aan een straat of buurt waar inwoners zich prettig en betrokken voelen.


Je initiatief wordt niet geplaatst als:

  • Het idee een politieke en/of religieuze doelstelling heeft (behalve wanneer het voor iedereen toegankelijk is).
  • Het idee een risico is voor de openbare orde, veiligheid en/of gezondheid.
  • Het idee discriminerend is.
Algemene voorwaarden

Oegstgeest Doet is van en voor inwoners van de gemeente Oegstgeest. Daarom houden wij het hier graag gezellig en beschaafd. In deze algemene voorwaarden staat beschreven hoe we Oegstgeest Doet beheren en wat we van de gebruikers verwachten.
Door gebruik te maken van het platform Oegstgeest Doet accepteer je deze algemene voorwaarden.

Over Oegstgeest Doet

Oegstgeest Doet is een initiatief van de gemeente Oegstgeest en faciliteert inwoners van Oegstgeest om hun ideeën/initiatieven te delen. Er is bewust gekozen voor een open platform, zodat inwoners en organisaties zowel onderling als in samenwerking met de anderen activiteiten kunnen ontplooien en communiceren. De gemeente Oegstgeest faciliteert en monitort, maar kan wegens deze opzet geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele fouten of niet-actuele informatie.

Gebruik

Je houdt je aan onze spelregels. Dat wil zeggen dat je respectvol omgaat met gebruikers en andere initiatiefnemers op Oegstgeest Doet en met andere in het algemeen. Je plaatst geen discriminerende, kwetsende, beledigende, persoonlijke of onbetamelijke content, en je onderneemt op Oegstgeest Doet geen acties waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of waarmee de wet wordt overtreden.

Content

Je bent eigenaar van alle content (tekst, foto’s, video’s en andere content) die je zelf op Oegstgeest Doet plaatst. Je bent verantwoordelijk voor die content. Je gebruikt geen content van anderen waarop eigendomsrechten rusten zonder hun toestemming, en je plaats geen beelden van anderen mensen zonder hun toestemming.
Je geeft ons toestemming om jouw content te gebruiken en te publiceren op het platform. Deze toestemming eindigt als je jouw initiatief op het platform verwijdert, tenzij je jouw content hebt gedeeld met andere platformgebruikers voor andere initiatiefpagina’s.
N.B. Verwijderde content blijft gedurende enige tijd aanwezig in back-ups, maar is dan niet meer beschikbaar voor anderen.

Veiligheid

We doen ons best om Oegstgeest Doet veilig te houden, maar we hebben jouw hulp daarbij nodig. Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (spam) op Oegstgeest Doet en je gebruikt het platform niet voor illegale activiteiten.

Registratie

Je houdt je contactgegevens correct en actueel en deelt je unieke link niet met anderen buiten je eigen initiatiefpartners. Als je een initiatiefpagina wilt overdragen aan iemand anders, geef je dat per e-mail aan ons door via griffie@oegstgeest.nl.
Je gebruikt voor de titel van je initiatief geen naam die al in gebruik is bij een ander initiatief of bij een bedrijf of organisatie (binnen of buiten Oegstgeest Doet), of daar een duidelijke associatie mee heeft.

Wijzigingen

Oegstgeest Doet doet een toelatingscheck of een idee van een initiatiefnemer voldoet aan de spelregels en algemene voorwaarden. De inhoud en uitvoering van het initiatief valt echter volledig onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer zelf. We gaan ervan uit dat je Oegstgeest Doet gebruikt zoals en waarvoor het platform is bedoeld: om met elkaar in contact e komen om Oegstgeest een (nog) fijner dorp te maken. Maar we behouden ons het recht voor om door jouw geplaatste content, een initiatief te verwijderen als je naar het oordeel van de beheerder onze voorwaarden overtreedt, inbreuk maakt op het intellectueel eigendom van anderen, een risico creëert voor ons platform of gebruikers, initiatiefnemers of anderen in welke zin dan ook schaadt met jouw opmerkingen of gedragingen. We stellen je daarvan per e-mail op de hoogte.
Ben je het niet eens met onze beslissing? Neem dan contact met ons op via griffie@oegstgeest.nl. We zijn altijd bereid tot een goed gesprek.

Privacybeleid

Oegstgeest Doet wordt inhoudelijk beheerd door gemeente Oegstgeest. Daarmee heeft de gemeente toegang tot alle informatie die wordt gedeeld op het platform. Oegstgeest Doet maakt voor haar dienstverlening gebruik van software van Partners+Pröpper Solutions. Persoonsgegevens die je via het online platform met ons deelt wordt deels door Partners+Pröpper Solutions verwerkt. Om het platform optimaal te laten werken, slaat Oegstgeest Doet een aantal gegevens van je op. Het gaat om:

  • Persoonlijke gegevens (als naam, telefoonnummer, e-mailadres, internetaccounts) als je een initiatief plaatst.
  • Je unieke link (als je een initiatief plaatst). Je unieke link wordt voor ons onzichtbaar opgeslagen en veilig versleuteld door middel van cryptografische hash.
  • Je naam en e-mailadres als je je abonneert op een gratis abonnement op een van de nieuwsbrieven. Je kan je via de site en bij elke update altijd afmelden. Je gegevens worden dan verwijderd uit onze database.


Oegstgeest Doet respecteert jouw veiligheid en privacy volgens de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bekijk hierover onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Oegstgeest Doet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan je contact opnemen met [naam] via [email].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oegstgeest Doet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam • Telefoonnummer(s) • E-mailadres • IP-adres • Locatiegegevens • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via griffie@oegstgeest.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oegstgeest Doet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van nieuwsbrieven; • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; • Je de mogelijkheid om een link toe te sturen waarmee je zelf je initiatief kan beheren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oegstgeest Doet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens kunnen na periodieke jaarlijkse opschoning worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oegstgeest Doet verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oegstgeest Doet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar griffie@oegstgeest.nl. Oegstgeest Doet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oegstgeest Doet probeert naar alle redelijkheid met passende technische en organisatorische maatregelen om haar systemen te beveiligen tegen alle vormen van onrechtmatig gebruik. Oegstgeest Doet is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, gelden door een gebruiker van dit platform, die ontstaat door onrechtmatig gebruik door een derde.