Project/015

From InitiatiefwijzerOegstgeest
Revision as of 10:45, 27 June 2019 by Automator (talk | contribs) (User: Hilda Sietsema)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK)

Waarborg verbinding met de gemeente. Sluit een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente af, zodat de continuïteit van het initiatief gewaarborgd blijft.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Duurzaamheid en energie
Voor wie :
Inwoners
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :

Zie voor meer info: kringloopoegstgeest.nl

Twitter(@soekoegstgeest)

Facebookpagina: Stichting Oegstgeester Kringloop - SOEK

Deel deze pagina :

Beschrijving van het initiatief

Meer dan alleen een tweedehandswinkel

Van servies tot sieraden. Van speelgoed tot vinylplaten. Bij de kringloopwinkel in Oegstgeest is van alles te koop en de spullen vinden gretig aftrek. De kringloopwinkel begon in 2013 als initiatief van een kleine groep bewoners met de verkoop van tweede handspullen op de Oudenhofmarkt met twee marktkramen. Dit bleek een groot succes. Vooral ouderen, studenten en jonge gezinnen verwelkomden het initiatief van harte. In 2014 richten de initiatiefnemers daarom de Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK) op. Op verschillende plekken en momenten hielden zij SOEK pop-ups voor verkoop van tweedehands materialen. In 2016 werd de vaste locatie van Kringloopwinkel SOEK geopend. De winkel wordt volledig gerund door zo’n 45 vrijwilligers. Goederen die bewoners van de gemeente niet meer gebruiken proberen zij een nieuwe bestemming te geven. De winkel krijgt veel bezoek van inwoners van de gemeente. Doordat het geen commerciële kringloopwinkel is, kunnen veel producten voor een lage prijs worden verkocht waardoor het ook veel bewoners aantrekt met een lager inkomen. SOEK is meer dan alleen een winkel. Het initiatief levert een bijdrage aan de duurzaamheid van de gemeente, creëert werkplaatsen voor vrijwilligers en fungeert als een sociaal ontmoetingsplaats voor bewoners.

Hulp van anderen

  • De gemeente stelde een locatie beschikbaar.
  • De Duurzaamheidsoverleggroep voor uitwisseling van kennis en ideeën.
  • De 45 vrijwilligers die zich inzetten.
  • Bedrijven: SOEK wordt gesponsord door bedrijven.

Mijn ervaringen

Rol van de gemeente:

Bij de oprichting van het initiatief was de gemeente zeer begtrokken en geïnteresseerd. De kringloopwinkel past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Om die reden heeft de gemeente Oegstgeest een winkelpand ter beschikking gesteld nabij het gemeentehuis. Nu het initiatief in uitvoering is, is de interesse van gemeente minder. Ook heeft de gemeente geen nieuwe locatie aangeboden. Meer betrokkenheid zou een goede stimulans zijn voor de continuering van het initiaitief. Dit is in een later stadium van belang.

Dit heeft stimulerend gewerkt

Voor wat betreft het realiseren van publieke doelen:

  • Het initiatief stimuleert hergebruik van materialen en draagt zo bij aan de duurzaamheid.
  • SOEK is een ontmoetingsplek voor de bezoekers.
  • SOEK creeërt werkplekken voor vrijwilligers.
  • Veel bezoekers uit de gemeente.

Dit werkt minder goed

De gemeente heeft geen nieuwe locatie aangeboden als opvolger van de huidige locatie.

 

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Duurzaamheid en energie
Voor wie :
Inwoners
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :

Zie voor meer info: kringloopoegstgeest.nl

Twitter(@soekoegstgeest)

Facebookpagina: Stichting Oegstgeester Kringloop - SOEK

Deel deze pagina :
Neem contact op
met initiatiefnemer

Uw email adres:

Bericht: