Project/24

From InitiatiefwijzerOegstgeest
Revision as of 15:47, 2 July 2019 by Automator (talk | contribs) (User: Hilda Sietsema)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest

Een dikke duim voor de mensen van de gemeente!
Zoek medestanders, met name partijen die ervaring hebben met het oprichten van een burgerinitiatief.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Organisatie
Onderwerp :
Duurzaamheid en energie
Voor wie :
Inwoners
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :

Check onze website www.leoo.nl voor meer informatie en nieuws.

Deel deze pagina :

Beschrijving van het initiatief

De Gemeente Oegstgeest gaat het dak op

De zon is de spil van het burgerinitiatief Lokaal Energie Opwekken in Oegstgeest. Twintig procent duurzame energie in 2020 voor en in Oegstgeest, dat is wat de leden van LEOO willen realiseren. Dat zullen zij bereiken door het opwekken en opslaan van duurzame energie zoals zonne-, wind- of waterenergie. De meest voor de handliggende manier voor het opwekken van energie is het plaatsen van zonnepanelen op hun dak te plaatsen, kunnen zij profiteren door deel te nemen aan het gemeenschappelijk inkopen van groene energie. Want duurzame energie kan worden opgewekt door particulieren (voor eigen gebruik) of door de coöperatie (voor deelnemers) of in gemengde vormen.

Duurzame ideeën

Het pan is ontstaan vanuit de werkgroep Duurzaamheid, een door de gemeente Oegstgeest geïnitieerde groep die tot doel heeft verschillende ideeën op het gebied van duurzaamheid bij elkaar te brengen. Eén van die ideeën was het collectief opwekken van zonne-energie en dat beschikbaar maken voor iedereen. Er is inmiddels een coöperatie opgericht waardoor burgers aan de projecten kunnen deelnemen door lid te worden en de zonnepanelen mede te financieren. Zij krijgen dan tenminste vijftien jaar een forse korting op de energierekening én een opbrengst uit de verkoop van de stroom door de coöperatie. Met elk zonnepaneel wordt jaarlijks bijna 130 kg CO2 uitstoot bespaard.

Menno Nieuwenburg, die initiatiefnemer, noemt dit project al succesvol: "Er zijn genoeg deelnemers om van start te kunnen gaan. De voorbereiding heeft lang geduurd, maar toen de gemeente de initiatieverklaring ondertekende en het plan gerealiseerd kon gaan worden, nam direct ook het aantal deelnemer toe."

Drie daken

De gemeente Oegstgeest stelt drie daken ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen. LEOO start met panelen op sporthal De Cuyl. Deze hal heeft een groot dak, ligt centraal en is herkenbaar voor alle inwoners. Het pand is eigendom van de gemeente, dat maakt het een stuk gemakkelijker om ermee van start te gaan. Particulieren zijn er niet zo happig op om hun dak beschikbaar te stellen. Menno: "Op dit moment wordt berekend of de dakconstructie van de sporthal sterk genoeg is om de panelen te kunnen dragen. Als dat bekend is, starten we met de aanbesteding. Dan zoeken we, samen met de leden, een geschikte leverancier.".

Dikke duim

"De lijntjes met de gemeente zijn kort. Ik heb via e-mail en zelfs whatsapp contact met de gemeente. Mijn vragen worden snel beantwoord en ze zijn erg bereid om mee te denken. Ze blijven ook nauw betrokken en houden een vinger aan de pols bij de uitvoering van het plan. Een dikke duim voor de mensen daar."

"Mijn advies is wel: Zorg dat je voldoende handen hebt. Wij zijn uiteindelijk in zee gegaan met de Coöperatie Zon op Nederland. Deze organisatie heeft ervaring met dit soort projecten."

 

 

 

Hulp van anderen

Burgers worden lid door contributie te betalen en dragen zo bij aan de bekostiging van het inwonersinitiatief.

De Rabobank zorgde voor extra financiële ondersteuning.

De gemeente stelde drie locaties ter beschikking voor zonnepanelen. 

LEOO werkt voor de administratie samen met Zon op Nederland.

Mijn ervaringen

Wat heeft goed gewerkt?

Ten aan zien van de realisatie van publieke doelen:

 • Het initiatief draagt bij aan het realiseren van groene doelstellingen.
 • Het initiatief draagt bij aan het beperken van de uitstoot van CO2.

 

Ten aanzien van constructieve samenwerking:

 • LEOO heeft gezorgd voor verschillende communicatiemiddelen zoals een website, sociale mediakanalen en vermelding op websites van gerelateerde organisaties. Dat heeft gezorgd voor een stabiele informatievoorziening.
 • Er is samenwerking aangegaan met de coöperatie Zon op Nederland. Deze organisatie heeft ervaring met dit soort projecten.
 • Voor de realisatie is samenwerking noodzakelijk en is succesvol aangegaan met verschillende belanghebbenden.
 • De gemeente is gericht op coproductie en ondersteunt waar mogelijk.
 • De gemeente werkt goed samen met de coöperatie, er is nauw contact (via email en zelf via whatsapp), ook over de uitvoering.

 

Democratisch samenspel:

 • Door de vorm van een coöperatie kunnen particulieren deelnemen en profiteren van de opbrengst.
 • Ook wanneer de inwoners van Oegstgeest zelf niet de mogelijkheid hebben panelen op hun dak te plaatsen, kunnen zij ervan profiteren door deel te nemen aan het gemeenschappelijk inkopen van groene energie.
 • Coöperatie zet zich in om veel uitleg te geven en te reageren op kritiek.
 • LEO start met panelen op de sporthal De Cuyl. Deze hal ligt centraal en is herkanbaar voor alle inwoners. Dat levert bekendheid op.

Wat is minder goed gaan?

Realiseren publieke doelen:

 • In april 2017 werd bekend dat het dak van de sporthal De Cuyl beschikbaar kwam. De stand van zaken rondom de realisatie van de zonnepanelen op het dak is nog niet gecommuniceerd.

 

Democratisch samenspel:

 • Er zijn inwoners die zich kritisch opstellen ten opzichte van duurzame energie.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Organisatie
Onderwerp :
Duurzaamheid en energie
Voor wie :
Inwoners
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :

Check onze website www.leoo.nl voor meer informatie en nieuws.

Deel deze pagina :
Neem contact op
met initiatiefnemer

Uw email adres:

Bericht: