Project/25

From InitiatiefwijzerOegstgeest
Revision as of 12:12, 27 June 2019 by Automator (talk | contribs) (User: Hilda Sietsema)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Adviescommissie groen en natuur

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Natuur en openbare ruimte
Voor wie :
Algemeen
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Deel deze pagina :

Beschrijving van het initiatief

Groen belangrijk voor Oegstgeest

Oegstgeest heeft prachtige groene gebieden, zoals Klinkerbergeplassen en de Elsgeesterpolder. Natuur en groen zijn belangrijk voor het welbevinden van bewoners. Groene gebieden zijn niet alleen geschikt als recreatiegebieden, maar hebben ook ecologische waarde. De Adviescommissie Groen en Natuur begon deze eeuw als een burgerinitiatief om groengebieden in Oegstgeest verder te ontwikkelen. Inmiddels adviseert de commissie de gemeente over het groen- en natuurbeleid en over de uitvoering daarvan in brede zin. De commissie ondersteunt de gemeente zo bij het in stand houden, ontwikkelen en onderhouden van het openbaar groen. De commissie bestaat uit vijf bewoners van de gemeente Oegstgeest, onder wie biologen. Door hun specifieke expertise zijn zij een welkome aanvulling op de kennis van de gemeente. Het geeft de gemeente de kans meer weloverwogen en met meer achtergrondkennis een besluit te nemen. De commissie wordt dan ook vaak betrokken bij onderwerpen die gaan over natuur en recreatie en de adviezen worden veelal ter harte genomen en meegenomen in de uitvoering. Dit komt uiteindelijk de samenleving ten goede. De gemeenteraad en sommige wethouders maken echter niet of nauwelijks gebruik van de vrijwillige adviescommissie.

Hulp van anderen

De adviescommissie groen en natuur bestaat uit een groep inwoners die op vrijwillige basis hun kennis en ervaring als bioloog delen om het college en de ambtelijke organisatie te adviseren op het gebied van groen en natuur en het beheer en behoud daarvan.

Dorpskracht Oegstgeest voor het plaatsen van een oproep om vrijwilligers.

Mijn ervaringen

Wat heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief?

Realiseren publieke doelen:

  • Groen is belangrijk voor welbevinden, recreatie en ecologie.
  • Advies van de commissie helpt bewoners om impopulaire besluiten te accepteren.


Constructieve samenwerking:

  • De commissie begon als burgerinitiatief en heeft nu een erkende adviesfunctie binnen de gemeente. De adviezen worden vaak ter harte genomen en meegenomen in de uitvoering. De gemeente betrekt de commissie bij plannen en vraagt om advies.


Democratisch samenspel:

  • De commissie probeert aan andere bewoners zo goed mogelijk uitleg te geven over plannen, ook als deze niet populair zijn. Wanneer een besluit over bijvoorbeeld de kap van bomen wordt ondersteund door een advies van deze commissie van experts, is het voor bewoners vaak makkelijker te accepteren.

Wat gaat minder goed of wat is minder goed gegaan?

Constructieve samenwerking:

  • Raadleden en enkele wethouders tonen weinig interesse in de adviescommissie.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Natuur en openbare ruimte
Voor wie :
Algemeen
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Deel deze pagina :
Neem contact op
met initiatiefnemer

Uw email adres:

Bericht: