Project/26

From InitiatiefwijzerOegstgeest
Revision as of 08:24, 4 July 2019 by Automator (talk | contribs) (User: Hilda Sietsema)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Biologische kwekerij De Groen Cirkel

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Organisatie
Onderwerp :
Zorg en welzijn
Voor wie :
Algemeen
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :

Zie voor meer informatie:

www.kwekerijdegroenecirkel.nl

Deel deze pagina :

Beschrijving van het initiatief

Re-integreren op biologische kwekerij

Nabij kasteel ‘Endegeest’ in Oegstgeest ligt kwekerij De Groene Cirkel. De kwekerij werkt volledig op biologische basis en heeft een winkel waar eigen honingproducten en zelf geteelde groenten te koop zijn. De kwekerij wordt ingezet als traject voor re-integratie en dagbesteding. Mensen met problemen en mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk, kunnen hier als vrijwilliger aan de slag. Zij helpen bij het zaaien en oogsten van planten en bloemen en bij de verkoop van producten.

De kwekerij is van belang voor mensen die extra zorg nodig hebben. Het biedt mensen een zinvolle activiteit. Doordat zij zorg dragen voor landbouwproducten en voor elkaar, worden zij uitgedaagd verantwoordelijkheid te dragen. Door het werk bouwen zij aan een gezond werkrite en worden zij gestimuleerd in het ontwikkelen van sociale en andere vaardigheden. Tegelijk zorgt de kwekerij voor een aanbod van biologische groenten en fruit voor de buurt, die worden verkocht in de winkel.

Kwekerij De Groene Cirkel is een initiatief van GGZ Rivierduinen. DBZ bedrijven in Leiden heeft plannen om op een aangrenzend perceel een vergelijkbaar initiatief te starten. De Groene Cirkel ziet dit niet als concurrerend initiatief, maar zoekt verbinding. Ze zijn met DBZ in gesprek gegaan om een mogelijke samenwerking te verkennen. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd waarin De Groene Cirkel ervaringen en kennis heeft gedeeld, maar tot op heden is er geen samenwerking.

Hulp van anderen

De kwekerij wordt begeleid door professionele begeleiders en vrijwilligers. Het UWV plaats mensen bij de kwekerij, zodat zij weer kunnen re-integreren. De gemeente plaatst mensen in het kader van de Participatiewet en garantiebanen. Ook onderwijsinstellingen zijn verbonden aan de kwekerij. Zo maakt bijvoorbeeld de Leo Kannerschool gebruik van een gedeelte van de kwekerij voor leerlingen.

Mijn ervaringen

Dit heeft stimulerend gewerkt voor het initiatief

Realiseren publieke doelen:

  • De kwekerij wordt ingezet als traject voor re-integratie en dagbesteding.
  • Aanbod van biologische streekproducten en -groente via de winkel.

Constructieve samenwerking:

  • Samenwerking tussen maatschappelijke instellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en werken: GGZ, UWV (plaatsing) en onderwijsinstellingen (leerlingen).
  • Samenwerking met de gemeente (plaatsing).
  • Op initiatief van de kwekerij zijn er gesprekken met DBZ bedrijven.

Democratisch samenspel:

  • De gemeente heeft het initiatief verder geholpen toen er weerstand was bij GGZ Vastgoed op het gebied van regelgeving.


Dit heeft minder goed gewerkt

Constructieve samenwerking:

  • Er zijn andere maatschappelijke zorgorganistaies die in de nabijheid een vergelijkbare vorm van dagbesteding of re-integratie aanbieden. Een voorbeeld is DBZ bedrijven. Hiermee zijn wel gesprekken gevoerd, maar heeft tot nu toe niets opgeleverd.
  • Vertegenwoordigers van de gemeente zijn jaren geleden op bezoek geweest, maar de afgelopen periode is er weinig interesse getoond.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeentebreed
Initiatiefnemer(s) :
Organisatie
Onderwerp :
Zorg en welzijn
Voor wie :
Algemeen
Status :
Bestaand initiatief (lopend / in uitvoering)
Meer over
dit initiatief :

Zie voor meer informatie:

www.kwekerijdegroenecirkel.nl

Deel deze pagina :
Neem contact op
met initiatiefnemer

Uw email adres:

Bericht: