Project/34

From InitiatiefwijzerOegstgeest
Revision as of 15:04, 25 June 2019 by Automator (talk | contribs) (User: Hilda Sietsema)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ZAAAM

Reflecteer en creëer ruimte voor ieders belevingswereld. Hierin ligt vaak de oorzaak van falen, maar wanneer dit goed wordt gemanaged, zit hier ook de sleutel tot succes.

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeente overstijgend
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Duurzaamheid en energie
Voor wie :
Inwoners
Status :
Afgerond initiatief
Deel deze pagina :

Beschrijving van het initiatief

Dialoog bevordert totstandkoming biobased ecomomy

Medicijnen tegen dementie uit bloembollen. Duurzame dozen van tomatenstengels. Vissenpoep omzetten in voedingsstoffen. Dit zijn enkele van de vele voorbeelden van een biobased economy in de regio Holland Rijnland. Een biobased economy is een economie die draait op groene grondstoffen in plaats van fossiele brandstoffen. Binnen een biobased economy worden natuurlijke grondstoffen optimaal gebruikt en het economisch en maatschappelijk rendement wordt maximaal benut. ZAAAMspraak richt zich op het organiseren van dialoog tussen groepen en individuen in de samenleving over onderwerpen die duurzaamheid bevorderen. Zo wil het initiatief aandacht en motivatie creëren voor een bloeiende biobased economy. Het initiatief wil nieuwe verbindingen leggen tussen verschillende partijen, met name op het gebied van duurzaamheid. Door verschillende belanghebbenden met elkaar in conversatie te brengen, ontstaan nieuwe inzichten en ideeën. Want wezenlijke veranderingen komen voort uit diversiteit, kennis en talenten. Zo gingen ondernemers en vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheid met elkaar in gesprek. Het initiatief geniet breed draagvlak en veel enthousiasme.

Hulp van anderen

Het initiatief brengt mensen van uiteenlopende achtergronden met elkaar in gesprek over een biobased economy: vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheid en ondernemers. B.v. Rabodank, Holland Rijnland, Unity TV.

Mijn ervaringen

De gemeente had veel meer kunnen inspelen op dit initiatief.De gemeente zou zelf initiatiefnemer kunnen zijn en dialoog tussen verschillende belanghebbenden motiveren. Door verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen om te brainstormen over oplossingen en een plan van aanpak had gemeenschappelijke beeld- en planvorming kunnen ontstaan. De overheid heeft daarbij de regie en kan voorwaarden scheppen. 

De gemeente speelt niet goed in op het initiatief. Zij betrekken het initiatief niet in het creëeren van duurzaamheidsbeleid.

 

Tips:

  • Houd bij het aangaan van een nieuw initiatief rekening met planning en uitvoering. Maar ook met momenten voor evaluatie met als doel het creëren van leermomenten. 
  • Kijk naar en leer van vergelijkbare initiatieven.
  • Probeer het initiatief ook aansprekend te laten zijn voor de gewone man.

 

Basisgegevens

Wijk/ buurt :
Gemeente overstijgend
Initiatiefnemer(s) :
Inwoners
Onderwerp :
Duurzaamheid en energie
Voor wie :
Inwoners
Status :
Afgerond initiatief
Deel deze pagina :
Neem contact op
met initiatiefnemer

Uw email adres:

Bericht: